Hoshi-dan

hokoku seinan denshopd-i37-00182 hoshi-dan leave TL 6-24-45 denshopd-i37-00196 members of the hoshidan marching  members of the hoshidan marching hoshi-dan member denshopd-i37-00186
Hoshidan go to Santa Fe denshopd-i37-00197 Leaving for Santa Fe denshopd-i37-00195 members of hoshidan distributing mattresses  members of hoshidan distributing mattresses